Hướng dẫn tham gia hoạt động Tiêu Dao Cốc

Quý nhân sĩ thân mến, 
BQT xin gửi đến các nhân sĩ hướng dẫn tham gia hoạt động Tiêu Dao Cốc


Người chơi sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ sơ nhập là có thể tham gia hoạt động Tiêu Dao Cốc

Báo Danh

Người chơi cùng tổ đội đã lập đến NPC Hướng Dẫn Tiêu Dao Cốc tại Quân Doanh hoặc Thành thị để báo danh tham gia hoạt động
Sau đó hệ thống sẽ đưa bạn đến Map Báo Danh Tiêu Dao Cốc
Ở đây Chủ Nhóm sẽ lựa chọn đưa các thành viên vào Cốc 1 , 2 , 3
Tiếp theo đó thì người chơi sẽ cùng các thành viên trong tổ đội chinh phục Tiêu Dao Cốc
Trong quá trình tham gia hoạt động 1 trong 6 thành viên bị chết sẽ bị đưa ra Map chờ . Nếu thành viên còn lại vượt qua Ải đó thì Cả nhóm sẽ gặp nhau ở Ải tiếp theo

Phần Thưởng

Ngoài kinh nghiệm và nguyên liệu quý nhận được từ các ải Tiêu Dao
Người chơi sẽ nhận được 2 vạn đồng khóa / thành viên/ ải
Đi hết 5 ải được 10 vạn đồng khóa
Ngày 2 lần TDC sẽ kiếm được 20 vạn đồng khóa


BQT Kiếm Thế Thiên Địa kính bút !


 

Bài viết liên quan