Thúy Yên phái danh động chốn giang hồ không chỉ vì võ công tinh diệu mà các đệ tử của môn phái đều là những trang tuyệt sắc giai nhân. Đệ tử Thúy Yên Vũ Tiên khi xuất chiên uyển chuyển tự như múa hát khiến kẻ địch điên đảo, suy yếu sức mạnh,...

Sử dụng vũ khí: Đao, Kiếm

Hệ thống kỹ năng: xem chi tiết